פרספקטיבת התורה לגבי 12 הצעדים

בשנים האחרונות תכנית 12 הצעדים הפכה מקובלת ונכנסה לשימוש הן בישראל והן בעולם היהודי כדרך האפקטיבית ביותר להבנת חווית ההתמכרות וההתאוששות ממנה.

מודל "נחת-רוח" משלב את גישת 12 הצעדים תוך טיפול במגוון רחב של התמכרויות ובהם:

שימוש בסמים
הפרעות אכילה
הימורים
אינטרנט
הפרעות מיניות

מעבר ל 12 הצעדים הסטנדרטיים מודל הטיפול "נחת-רוח" הוסיף שישה מושגים מבוססי תורה נוספים שישלימו את התכנית הקלסית.

אלה כוללים:

1. "חביב אדם שנברא בצלם" (פרקי אבות ג', י"ח)
ההשלכה הפסיכולוגית בלב מודל הטיפול "נחת-רוח" היא שלכל אדם יש ערך פנימי ופוטנציאל ייחודי כאדם שנברא בצלם האלוקי ללא קשר להישגיו הנוכחיים או בעיותיו.
באופן מעשי, הניסוח של "נחת-רוח" אומר כי בעוד שמכור לא צריך לשכוח לעולם שיש לו "מחלה כרונית", הוא לא חייב ולא צריך להגדיר עצמו רק במונחים של מחלה זו אבל הוא גם חייב להכיר בכך ולאשר כי הניצוץ האלוקי הייחודי, שהוא מהותו הפנימית, הוא תמיד נקי.

המושגים האחרים שהוספו ל 12 הצעדים הם:

2. "טעמו וראו כי טוב ה'. אשרי הגבר יחסה בו" (תהילים ל"ד, ט')

3. "רבן גמליאל היה אומר עשה לך רב" (פרקי אבות א', ט"ו)

4. "ותלמוד תורה כנגד כולם" (גמרא, מסכת שבת קכ"ז)

5. "קדושים תהיו כי קדוש ה' אלוקיכם" (ויקרא י"ט, ב')

6. "לא ישיב את העם מצריימה? לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד" (דברים י"ז, ט"ו)

במהלך 30 השנים האחרונות נוכחנו כי גישת "נחת-רוח" אפקטיבית מאוד עם אלפי מטופלים. רבים מהם היו בעבר בתוכניות קונבנציונליות אשר לא שילבו את המימד היהודי. הרבה הגיעו לתכנית "נחת-רוח" לאחר שחיפשו דרך לשלב את רוחניות התורה בתהליך ההחלמה שלהם והדגישו כי זה נתן להם יותר מוטיבציה וכלים כדי להשאר נקיים.

הגישה הטיפולית של "נחת-רוח" היא הראשונה המשתמשת באמונה מבוססת תורה ורוחניות בסביבה מקצועית.

בשנים האחרונות פותחה גישה ייחודית רב-מימדית העוסקת בהתמכרויות לאינטרנט והשפעתן על הנישואין. גישה זו נידונה בהרחבה בספר "נחת-רוח: פסיכותרפיה מבוססת תורה וכלים לצמיחה וריפוי".